Avantatges de triar un Business Center en lloc d’una oficina tradicional

  |   Blog

Cada vegada són més els emprenedors que opten per un business center a l’hora de buscar una oficina per al seu negoci. Segons el recent estudi sobre espais flexibles , aquests espais de treball són, efectivament, una alternativa en auge i que s’espera que segueixi creixent en els propers anys.

Qui necessita un Business Center?

Start ups, autònoms i pimes són els principals perfils que opten per ubicar els seus negocis en espais flexibles com coworking i centres de negocis, en lloc de buscar oficines tradicionals.

Un dels motius és, segons l’Estudi sobre espais flexible, que aquests espais posen a la persona al centre i permeten a les empreses adaptar-se a les noves realitats.

Un avantatge especialment valorat per les empreses és, per exemple, l’accés a tecnologia de qualitat. Concretament, les empreses valoren, segons el mateix estudi, la qualitat professional d’Internet (91%), la VPN (24%) i l’accés a servidors (18%).

Els emprenedors valoren, a més, altres serveis com el networking i els esdeveniments (34%). I és que els Business Center responen també als nous usos que les empreses esperen dels seus espais de treball com, per exemple, la socialització, les zones de descans, el networking , etc.

Centre de negocis: estalvi de temps i de diners

Trobar un espai adequat, reformar-lo si cal, adquirir mobiliari, equipaments, contractar serveis de subministraments, de neteja, de seguretat… Establir-se en una oficina tradicional requereix una sèrie de passos previs que impliquen una enorme inversió en temps i diners.

En canvi, llogar d’oficines i despatxos en un Business Center permet començar a treballar des del primer dia en espais condicionats i totalment equipats amb l’última tecnologia.

Flexibilitat: l’espai que s’adapta a la teva empresa

La oficina tradicional imposa restriccions importants per al desenvolupament de l’empresa, en comparació amb la flexibilitat que aporten els espais dels Business Center i coworking. Un d’ells és, precisament, l’espai físic de què disposem.

I és que l’oficina tradicional no està pensada per a plantilles dinàmiques, que poden ampliar-se i reduir-se de forma més o menys regular en funció del volum de negoci i dels projectes que s’emprenguin.

La major temporalitat dels treballs porta les empreses a necessitar espais flexibles que puguin adaptar-se fàcilment a les diferents mides que la seva plantilla pot anar adoptant, cosa que sí aconsegueixen els Business Center, atès que ofereixen no un simple lloguer d’espai sinó serveis adaptables a les necessitats canviants de les empreses.

En general, al tractar-se d’una prestació de serveis i no d’un contracte de lloguer, solen establir-se períodes d’un any, que es poden anar prorrogant.

Imatge i professionalitat

La temporalitat i la flexibilitat no estan renyides, però, amb la professionalitat . Tot el contrari: els centres de negocis aporten a les empreses serveis com els de la oficina virtual, amb els quals l’empresari podrà comptar amb:

 • Atenció de trucades telefòniques amb el nom de l’empresa, a vegades amb possibilitat d’atenció multilingüe.
 • Notificacions i recepció de paqueteria.
 • Domiciliació de l’empresa en la ubicació de centre de negocis, que sol ser cèntrica i de prestigi.
 • Serveis de coffee break i catering.

Aquests avantatges no només permeten que l’emprenedor treballi en condicions òptimes sinó que milloren de manera notable la seva imatge respecte a l’exterior, tant pel que fa a clients, proveïdors o col·laboradors.

A més, l’empresa pot disposar de serveis complementaris però que, en el dia a dia, són imprescindibles per al seu desenvolupament:

 • Ús d’Internet, serveis de neteja, climatització, etc.
 • Assessoria empresarial.
 • Serveis de reprografia i material d’oficina.
 • Serveis de secretaria.
 • Ordinadors, projectors, equips per a videoconferències, etc.
 • Espais de networking, zones de descans o espais exteriors.
 • Sales d’espera.

Un altre avantatge dels centres de negocis davant de l’oficina tradicional és la possibilitat de disposar d’espais addicionals quan sigui necessari, com sales de reunions i aules de formació.

Els centres de negocis o espais de coworking són espais, en resum, que alliberen a l’empresari de les rigideses de l’oficina tradicional i que li permeten despreocupar-se de multitud de molèsties relacionades amb la contractació de serveis i condicionament dels espais. Els Business Center estan destinats a ajudar a l’emprenedor a fer créixer la seva empresa, permetent-li dedicar el màxim d’esforços a l’autèntic objecte del seu negoci.

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish