Benestar a la feina: perspectives per al 2020

  |   Blog

La retribució econòmica segueix sent un dels elements motivadors més importants per a qualsevol professional, però no és l’únic. De vegades, ni tan sols és el principal. Segons l’últim informe de Hays, el 84% dels professionals té en compte els beneficis no salarials a l’hora de valorar un canvi laboral.

La satisfacció amb la feina, més enllà del salari

Els professionals en general -i els millennials en particular- valoren incentius i beneficis que van més enllà de la retribució merament econòmica. Els estils de vida canvien i, amb ells, també les expectatives dels treballadors.

La satisfacció amb la feina té múltiples dimensions que inclouen factors com la flexibilitat horària o la conciliació entre la vida personal i laboral.

Tant és així que un informe recent de Randstad assenyala la conciliació professional i familiar com el segon criteri més important -després de salari- a l’hora de triar una empresa o de quedar-s’hi.

Per la seva banda, tot i que el principal motiu per abandonar una empresa segueix sent un salari insuficient, el segueixen de prop la percepció de perspectives professionals limitades o els problemes per a la conciliació laboral i personal.

Segons l’informe Cicle de vida laboral What Workers Want Report 2019, altres factors especialment valorats pels professionals són la possibilitat de desenvolupament professional, la reputació i cultura de l’empresa, així com els beneficis no salarials que permeten facilitar el dia a dia dels treballadors i demostrar-los que són valorats per l’empresa.

En general, segons el mateix informe, el 84% dels treballadors considera aquests beneficis no salarials a l’hora de valorar un canvi de feina. Entre aquests beneficis, destaquen el treball flexible, la formació de qualitat o el pla de carrera.

En qualsevol cas, la satisfacció del professional amb el seu treball està directament relacionada amb la productivitat de l’empresa. Per aquest motiu les empreses més punteres aposten per potenciar-la amb la intenció d’atreure i retenir el talent.

Quins beneficis haurien d’oferir les empreses?

Abans de plantejar-se canvis en la seva política de recursos humans, les empreses han de conèixer el perfil dels seus professionals i què és el que realment esperen d’un lloc de treball. Només cal fer una ullada a estudis com el de Hays abans esmentat per veure que les expectatives dels professionals són diferents segons el sector productiu, però també l’edat o el gènere.

Per Hays, per exemple, si una empresa busca atraure col·laboradors que peranyen a la Generació X hauria de proporcionar-los un salari raonable, una millora en la seva conciliació laboral-personal i oportunitats a llarg termini. En canvi, la Generació Z prioritza aspectes diferents del salari a l’hora de buscar feina, com ara la formació que ofereixi l’empresa.

Oportunitats i xarxa de contactes

Entre les oportunitats que els treballadors poden tenir dins d’una empresa despunta cada vegada amb més força la flexibilitat horària, així com la possibilitat de construir una sòlida xarxa de contactes a nivell professional.

Els treballadors, especialment els més joves, aprecien treballar en espais que fomentin el contacte i la col·laboració amb altres professionals, com els espais de coworking i centres de negocis on es promouen espais comuns i esdeveniments de networking.

De fet, com es desprèn de l’estudi What coworkers want, els professionals que treballen en oficines flexibles tenen, en general, un nivell de satisfacció superior al d’aquells que treballen en oficines convencionals.

En aquest nivell de satisfacció té cada vegada més pes la possibilitat de disposar d’espais de networking, àrees de descans o fins i tot zones de ració.

Salut, benestar i treball

Una altra part important de la satisfacció d’un professional té a veure també amb la seva salut i el seu benestar. L’estrès laboral, per exemple, és una de les principals causes d’absentisme i la causa de fins a un 60% de les baixes laborals segons indica la Fundació MásHumano.

Per això, cada vegada són més les empreses que aposten per contribuir al benestar i la salut dels seus treballadors mitjançant programes de wellness. Amb això, no només responen a la seva pròpia ètica empresarial, sinó que aconsegueixen minimitzar els costos per absentisme, millorar la seva productivitat i, alhora, distingir-se dels seus competidors, proporcionant als seus professionals un valor afegit que va més enllà d’allò laboral.

Els programes de wellness contemplen des del foment de l’esport i hàbits de vida saludable fins a la promoció del benestar emocional.

Algunes empreses aposten fins i tot per combinar els beneficis de la gamificació i els hàbits saludables, proposant als seus empleats reptes individuals o en equip que tinguin a veure amb l’activitat física o l’alimentació i que, alhora, ajudin a fomentar el treball en equip i el sentiment de pertinença a l’organització.

Benestar, salut, contactes, flexibilitat, formació, oportunitats a llarg termini… les expectatives dels professionals són complexes i van evolucionant generació rere generació. Per això, l’atracció i retenció de talent s’ha de basar en polítiques de recursos humans multidimensionals i en constant actualització.

Esta entrada también está disponible en: Spanish