|   Blog

El Pla de formació de l’empresa. Per on comencem?

Tota empresa que vulgui progressar ha d'invertir en la formació dels seus treballadors i vetllar per l'actualització contínua de les seves competències professionals. Per fer-ho possible, el pla de formació de l'empresa és un instrument fonamental. La formació al llarg de la vida La formació dels treballadors hauria...

Leer más
21 març
  |   Blog

Com prevenir conflictes en els equips de treball

Les desavinences i els conflictes són inevitables dins de qualsevol col·lectiu de persones i els equips de treball no són cap excepció. Prevenir els conflictes Des la direcció, cal posar les bases perquè la convivència a l'empresa sigui tan agradable com sigui possible, a fi de beneficiar tant el benestar de l'equip de treball com la productivitat del negoci. Sovint, els conflictes poden aparèixer dins de l'equip per rivalitats de tipus professional. Algunes empreses fomenten la competitivitat entre els seus empleats, amb l’objectiu d’estimular-los per millorar i superar-se contínuament. No...

Leer más
21 febrer
  |   Blog

Cómo controlar el tecnoestrés

Amb l'augment del teletreball durant la pandèmia de coronavirus, el tecnoestrès ha arribat a molts més treballadors del que és habitual. No obstant això, el tecnoestrès sorgeix amb la tecnologia mateixa i assenyala els impactes negatius que pot arribar a tenir en les persones. Tecnoestrès, tecnoansietat o...

Leer más
17 octubre
  |   Blog

Aprovada la Llei del teletreball

El Consell de Ministres del passat dia 22 de setembre va aprovar el Reial decret llei que regularà el treball a distància.  Auge del teletreball Si bé el teletreball era minoritari a Espanya abans de la pandèmia de coronavirus, l'emergència sanitària va suposar un auge sense precedents...

Leer más
29 setembre
  |   Blog

Com afecta la conciliació familiar a la feina

Les mesures de conciliació laboral i familiar d'una empresa poden ser un factor determinant en la retenció de l'talent atès que, cada vegada més, els professionals que valoren la flexibilitat horària i unes condicions que els facilitin la conciliació. Què és la conciliació laboral i personal? S'entén...

Leer más
28 setembre