Com prevenir conflictes en els equips de treball

  |   Blog

Les desavinences i els conflictes són inevitables dins de qualsevol col·lectiu de persones i els equips de treball no són cap excepció.

Prevenir els conflictes

Des la direcció, cal posar les bases perquè la convivència a l’empresa sigui tan agradable com sigui possible, a fi de beneficiar tant el benestar de l’equip de treball com la productivitat del negoci.

Sovint, els conflictes poden aparèixer dins de l’equip per rivalitats de tipus professional. Algunes empreses fomenten la competitivitat entre els seus empleats, amb l’objectiu d’estimular-los per millorar i superar-se contínuament. No obstant això, la forma de fer-ho pot determinar que l’estratègia sigui un èxit o que, en canvi, derivi en conflictes i malestar. En aquest sentit, la competitivitat s’hauria de promoure des de la lògica del joc i la sana rivalitat: si aquesta competitivitat no s’orienta adequadament pot acabar generant conflictes.

Tenir clarament definides les funcions de cada lloc de treball i comunicar-les adequadament és una altra manera de prevenir conflictes. Sovint, no conèixer les pròpies funcions, límits o, fins i tot, la mateixa jerarquia de l’organització pot generar malentesos i recels entre els membres dels equips.

Una plantilla cohesionada no és un repte fàcil d’aconseguir, cosa que es complica encara més quan es treballa a distància o combinant presencialitat i teletreball.

En aquests casos, és molt recomanable que, tot i en empreses que fomentin el teletreball, es compti amb espais físics per a celebrar reunions i espais de trobada.

La celebració regular de reunions presencials aporta informacions molt valuoses sobre l’ambient de treball que, sovint, es perden en les reunions per videoconferència. En aquest sentit, ens ajuden a prevenir els conflictes o, si més no, a identificar-los de forma més primerenca, quan ja s’han produït.

Ateses les actuals circumstàncies sanitàries, per poder celebrar reunions presencials, és imprescindible poder garantir totes les mesures de seguretat per a les persones assistents. Per això, el més habitual és que les empreses optin pel lloguer de sales de reunions en espais que ja es s’ocupen de tot allò que afecta a la seguretat i higiene de l’espai.

La comunicació, clau en la resolució de conflictes

Les persones que lideren equips de treball haurien de conèixer als professionals que els integren, no només pel que fa a les seves competències tècniques sinó també en el que té a veure amb la seva forma de relacionar-se, els seus valors, les seves expectatives, així com amb les seus potencialitats i debilitats a nivell laboral.

Conèixer els nostres col·laboradors ens ajudarà no només a gestionar adequadament el seu treball sinó a avançar-nos a possibles conflictes que es puguin generar.

Per això, són essencials habilitats com ara l’escolta activa i l’assertivitat en les nostres comunicacions amb l’equip. Saber posar-nos al lloc de l’altra persona, entendre les seves motivacions i creences, ens ajudarà a comprendre-la i trobar, per tant, vies per solucionar els conflictes.

En situacions de crisi o contextos de canvis, l’escolta activa és encara més important. El líder ha de preguntar-se com aquests canvis estan afectant al seu equip i en quina mesura i amb quins mecanismes pot ell contribuir a ajudar-los en el seu procés d’adaptació per evitar l’aparició de conflictes.

En qualsevol cas, no hem d’oblidar que el conflicte és un procés natural i sovint inevitable, que ha de ser abordat com un factor la resolució del qual pot comportar conseqüències positives per a tot l’equip.

Esta entrada también está disponible en: Spanish