Consells per a la prevenció del coronavirus

  |   Blog

Donada l’anormal situació en què ens trobem a causa de la propagació del coronavirus, us oferim alguns consells per minimitzar els riscos de contraure o propagar la malaltia.

Consells d’higiene i prevenció per a la ciutadania

L’Organització Mundial de la Salut i les diferents administracions públiques de país estan oferint diferents consells per protegir-nos de la COVID-19 alhora que per col·laborar a frenar la seva expansió.

Entre elles, destaquen:

 • Rentar-se les mans freqüentment i a fons amb aigua i sabó, o bé amb solucions a base d’alcohol per matar el virus que poguéssim tenir a les mans.
 • Mantenir una distància de com a mínim un metre amb altres persones, especialment quan presentin tos, esternuts o febre, atès que al tossir o esternudar, es projecten petites gotes que contenen el virus i podrien ser inhalades. De la mateixa manera, si tenim símptomes, hem d’evitar contacte proper amb altres persones.
 • Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca, per evitar que el virus que poguéssim tenir a les mans entri al nostre cos.
 • Cobrir-se la boca i el nas amb el colze doblegat o un mocador d’un sol ús quan tossim o esternudem. En el cas del mocador, cal llençar-lo immediatament.
 • Seguir les instruccions de les autoritats tant pel que fa a les mesures de prevenció, la mobilitat o en cas de no trobar-se bé.
 • Mantenir-se informat sobre les novetats relatives a la COVID-19 a través de fonts oficials, i evitar les informacions no contrastades. Podem seguir, per exemple, les informacions de l’Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i els diferents administracions autonòmiques i locals.

 

Naturalment, s’han de conèixer i observar les mesures de confinament i restriccions d’activitat que estableixin les autoritats en cada moment i lloc.

Vídeo «Nou coronavirus: Què és i com protegir-nos?» 

 

Consells per a les empreses

Com no pot ser d’altra manera, les empreses han de conèixer i aplicar les mesures que dictin les diferents administracions tant pel que fa a el cessament d’activitats com a la protecció dels treballadors i qualsevol altra indicació que es doni per contenir l’expansió del virus i protegir les persones.

En qualsevol cas, també hi ha recomanacions per a les empreses, que haurien de portar a terme una avaluació de riscos laborals i una planificació preventiva.

Per minimitzar els riscos, es recomana que les empreses promoguin mesures de flexibilitat per als treballadors, com ara el teletreball, per exemple, sempre que sigui possible.

Les empreses han de prendre les mesures adequades per als seus treballadors en funció del tipus d’activitat i de les seves característiques particulars, però -amb caràcter general- es recomana prendre mesures ambientals i organitzatives, com ara:

 • Netejar superfícies sovint i ventilar adequadament els espais de treball.
 • Promoure hàbits higiènics adequats entre el personal.
 • Facilitar mitjans perquè els treballadors puguin rentar-se sovint les mans.
 • Assegurar-se disposar en totes les ubicacions de treball de material per a la higiene (sabó, etc.).
 • Proporcionar les mesures de protecció individual adequats.
 • Establir mecanismes de comunicació permanent amb els treballadors/es i assegurar-nos que la informació els arriba de forma clara i entenedora.
 • Desenvolupar i distribuir material informatiu.
 • Basar totes les decisions de l’empresa en dades i informació contrastada.

 

Per a més informació, es poden consultar les recomanacions del Ministeri de Sanitat per a empreses o recomanacions d’àmbit laboral de la Generalitat de Catalunya o de la comunitat autònoma on ens ubiquem.

En qualsevol cas, les informacions es van actualitzant molt sovint, per la qual cosa és necessari que també les empreses es mantinguin informades de forma constant.

 

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish