Formacions presencials a pandèmia. És possible?

  |   Blog

Les empreses no poden deixar de formar i reciclar al seu personal i, a vegades, la modalitat en línia no és la millor opció. És possible organitzar formacions presencials quan la pandèmia encara no ha remès?

Aules de formació: presencialitat segura

La modalitat en línia s’ha estès a tots els àmbits professionals durant la pandèmia, incloent-hi la formació. No obstant això, no totes les formacions són adequades per ser impartides en aquesta modalitat, sent preferible la seva impartició presencial. Aquest és el cas dels cursos amb un elevat component pràctic, però no és l’únic.

Segons els objectius que persegueixin, algunes formacions requereixen el component de proximitat i interacció que dóna la presencialitat i es pot veure dificultada en entorns digitals. En altres casos, els destinataris de la formació poden no tenir les competències digitals suficients com per seguir una formació per videoconferència o mitjançant plataformes de teleformació.

Algunes empreses creuen que poden celebrar les seves formacions internes a les seves pròpies oficines, en espais no dissenyats per fer-hi formacions. Aquesta no sol ser l’opció més convenient.

No només s’ha de disposar d’espais especialment pensats per a la celebració d’accions formatives, sinó que sovint és molt beneficiós que el personal es trobi fora del seu espai de treball habitual, per aconseguir una major concentració i motivació.

A aquestes necessitats s’afegeixen, ara, els requeriments en matèria de seguretat i higiene. No es tracta únicament de complir amb la normativa: molts participants poden sentir aprensió davant la idea de participar en una activitat presencial i, per això, hem de proporcionar-los un entorn especialment segur i còmode.

Per això, l’organització de la formació presencial s’ha d’abordar amb temps i amb l’assessorament de professionals que ens assegurin l’èxit tant pel que fa a la logística com a la seguretat.

En aquest sentit, llogar una aula de formació dins d’un centre de negocis sol ser l’opció més segura, tant en termes de salut i higiene com en termes d’èxit en l’aprenentatge.

Un entorn adequat per a la formació presencial

Fer que els participants se sentin segurs és el primer pas per a l’èxit d’una formació presencial en temps de pandèmia. Per això, no només cal complir les normes de seguretat, sinó que aquestes normes han de ser visibles i clares, i no donar lloc a confusió. Això es refereix a l’ aula de formació, però també el seu entorn.

Seran preferibles aules ubicades en espais amplis, amb sales d’espera, o possibilitat d’usar terrasses i exteriors. A més, aquests espais han d’incorporar mesures com senyalitzacions, dispensació de gel hidroalcohòlic, distància de seguretat, etc.

Pel que fa a l’aula, ha de complir els requeriments tant a nivell pedagògic com de seguretat, és a dir que a més de totes les mesures de contenció del coronavirus, les aules han d’estar dissenyades per acollir accions formatives: mitjans pedagògics, projectors, ordinadors, rodafolis, etc.

Visitar l’aula abans de la formació

A AINBC, recomanem a les empreses visitar les nostres instal·lacions per poder decidir convenientment i confirmar que la sala escollida s’adapta a les necessitats reals de la formació.

Per facilitar l’elecció, s’indica per a cada sala la capacitat segons les diferents disposicions possibles: a escola, teatre, en U, etc. Els aforaments estan calculats tant en condicions de normalitat com de pandèmia. Així, els assistents poden saber quina és la capacitat de cada sala amb la garantia de mantenir 1,5 m de distància en totes les direccions.

La formació interna és una inversió de futur i mereix tota la cura per part de l’empresa perquè es puguin complir els seus objectius. Seguretat, higiene, mitjans pedagògics i serveis complementaris com els que s’ofereixen en els centres de negocis són la clau per a una formació profitosa.

Esta entrada también está disponible en: Spanish