Custom Pages
[vc_separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='7']
Transitions
[vc_separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='7']
Portfolio
[vc_separator type='transparent' color='' thickness='' up='20' down='7']
[vc_row row_type=”section” type=”full_width” text_align=”left” video_overlay=”” background_image=”7704″ padding_top=”150″ padding_bottom=”150″][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”section” type=”grid” text_align=”left” video_overlay=””][vc_column][vc_column_text]

Titular de la web i dades de contacte

www.ainbc.com, és un domini a Internet titularitat de AIN BUSINESS CENTER S.L. inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 34.227, foli 195, full B 245.687, inscripció 1ª. Té CIF nombre B 62.762.497 i direcció a Passeig de Gràcia, 118 Principal, 08008 Barcelona. Pot posar-se amb contacte amb nosaltres:

 • Per telèfon, al número 93 255 31 00 o al número 93 255 61 00.
 • Per correu electrònic, escrivint a comercial@ainbc.com

Condicions d’ús de www.ainbc.com

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquesta web per part dels clients d’AIN BUSINESS CENTER S.L. i de més usuaris d’Internet. Per fer ús d’aquesta web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús.

AIN BUSINESS CENTER S.L. es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a la web, així com els continguts inclosos a aquesta o les condicions d’ús recollides a aquest document. La prestació del servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola.

Limitació de responsabilitat

El contingut d’aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. AIN BUSINESS CENTER S.L. rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o no publicada de forma autoritzada per ella amb el seu nom, igual que la responsabilitat de que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells de forma temporal o definitiva.

L’usuari exonera a AIN BUSINESS CENTER S.L. de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de aplicacions, de les infraestructures de comunicació, o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

Propietat intel·lectual i industrial

Combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial, sense perjudici d’altres possibles proteccions. A menys que s’indiqui el contrari, els drets de la propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen exclusivament a AIN BUSINESS CENTER S.L. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals de l’usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no autoritzada expressament de aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i la resta de les dades identificatives dels drets de AIN BUSINESS CENTER S.L. o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol tipus de mecanismes d’informació que es pogués incloure als continguts. Així mateix l’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol tipus obtinguda a través del lloc web, per remetre publicitat, comunicacions amb la finalitat de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol forma aquesta informació.

www.ainbc.com es un domini registrat per AIN BUSINESS CENTER S.L.. No pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin d’AIN BUSINESS CENTER S.L. de cap manera que pugui crear confusió entre els nostres clients o descrèdit de AIN BUSINESS CENTER S.L.

La empresa no garanteix la inexistència de interrupcions o errors a l’accés al lloc web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o errades que es produeixin durant la connexió a Internet. Tampoc garanteix la absència de virus ni altres elements que puguis produir alteracions al seu sistema informàtic (software i hardware) o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Política per enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitja establir algun tipus d’enllaç amb el destí al lloc web d’AIN BUSINESS CENTER S.L. ha de atenir-se a les següents conseqüències:

Ha de sol·licitar autorització prèviament a la realització del enllaç i ha de constar expressament el seu atorgament. Únicament es permetrà enllaçar la pàgina a l’inici del lloc web.

L’enllaç ha de ser absolut i complert, és a dir, ha de portar a l’usuari a la pròpia direcció d’AIN BUSINESS CENTER S.L. i ha d’abastar completament tota la extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, llevat d’ autorització expressa i per escrit d’AIN BUSINESS CENTER S.L., la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol forma el lloc web d’AIN BUSINESS CENTER S.L., incloure’l com part de la seva web o dins d’un dels seus marcs o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines o continguts del present lloc.

No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d’aquest lloc web o els serveis que en ella s’ofereixen.
L’enllaç (llevat d’aquells signes que formen part del mateix vincle a la pàgina) no contindrà cap marca, nom comercial, ròtol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a AIN BUSINESS CENTER S.L.

Sota cap circumstància, AIN BUSINESS CENTER S.L. serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi ni de les informacions o manifestacions incloses a les mateixes.

Navegació, accessibilitat i seguretat. . Software de navegació i configuració recomanada

Navegadors a utilitzar: Internet Explorer 8 i 9, Mozilla 21.0, Opera 12, Google 27.
Resolució de pantalla recomanada: al menys 1280×1024 punts.

AIN BUSINESS CENTER S.L. ha pres totes les mesures legalment requerides per la protecció de dades personals; així mateix, han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, la alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L’usuari tindrà en compte, no obstant, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables. Per aquest motiu aconsellem consultar l’apartat de Recomanacions d’ús d’Internet.

Consells de seguretat amb l’ús d’Internet

Amb l’objectiu d’incrementar la seva seguretat a l’ús d’Internet, li oferim les següents recomanacions:

 • No obri missatges de correu electrònic d’origen desconegut, i tampoc els arxius adjunts que els inclouen, poden contenir virus i altres programes malintencionats.
 • Molts programes de correu tenen mòduls per la eliminació automàtica del correu electrònic no desitjat (SPAM).
 • Instal·li un programa antivirus i mantingui’l actualitzat constantment.
 • No faciliti les seves dades personals si no es tracta d’una pàgina web de confiança. Les dades financeres (targetes de crèdit etc) només s’han de proporcionar a llocs web segurs (protocol https).
 • No utilitzi contrasenyes fàcils d’esbrinar. No reutilitzi la mateixa contrasenya a diferents pàgines. No guardi les contrasenyes escrites a documents del seu ordinador.
 • Verifiqui periòdicament que el seu sistema operatiu està actualitzat contra les últimes vulnerabilitats detectades.
 • Mantingui sempre el seu software d’Internet actualitzat (navegador, correu electrònic, clients de missatgeria).
 • Instal·li un software tallafocs per impedir atacs al seu ordinador (alguns sistemes operatius inclouen tallafocs de forma gratuïta).
 • Faci, periòdicament, còpia de seguretat a un suport extern (diskette, CD, pen drive, etc) dels documents importants del seu ordinador.

Política de privacitat i protecció de dades Dades sol·licitades

Per accedir a alguns dels espais de la web és necessari facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma autoritzada. Aquests tractaments o fitxers seran inscrits a la Agència Espanyola de Protecció de Dades sota la titularitat de AIN BUSINESS CENTER S.L. El responsable del fitxer (AIN BUSINESS CENTER S.L.) es compromet a complir l’obligació de secret respecte els continguts al fitxer.

Objectius de la recollida de dades

Quan sigui sol·licitada l’emplenament d’un formulari al qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i direcció del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

Alhora, els usuaris autoritzen expressament a l’empresa a enviar-los informació comercial via electrònica, respecte les novetats a l’àmbit dels productes i serveis prestats per la mateixa; en el cas que no desitgin rebre dita informació només caldrà notificar-ho via e-mail a comercial@ainbc.com en qualsevol moment.

Veracitat de les dades

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, complertes i actuals. En el cas que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té el consentiment d’aquesta persona per fer-ho, i que aquesta ens atorga per realitzar el tractament descrit. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pugui fer que a qualsevol persona a causa de l’ompliment del formulari amb dades falses, inexactes, incomplertes o no actualitzades.

Aportacions dels usuaris

A excepció d’un acord particular diferent, les aportacions (texts, fotografies, dibuixos, etc.) que els usuaris de l’entorn facin a aquesta web implicaran la cessió automàtica del dret d’imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts entregats, a un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit. Aquesta cessió permetrà utilitzar el material al propi entorn (per dur a terme les finalitats que van motivar la recollida), així com també la autorització per incorporar tals continguts a aquells suports (CD-ROM, DVD, paper o altres) que permetran una activitat de promoció, arxiu o investigació de la web per part dels seus propietaris.

Dret d’accés

El titular de les dades de caràcter personal tindrà dret a accés, rectificació, cancel·lació o oposició respecte a quantes dades seves existeixin emmagatzemades a la base de dades d’AIN BUSINESS CENTER S.L. Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol medi de comunicació amb AIN BUSINESS CENTER S.L. a la direcció Passeig de Gràcia, 118 Pral., 08008, Barcelona o al e-mail comercial@ainbc.com, adjuntant la fotocòpia del DNI del titular de les dades.

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

 • Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que o bé AIN o bé els legítims titulars dels drets incorporen a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i TM, etc.).
 • Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els Continguts (com per exemple, les marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).
 • L’accés, visualització i, al seu cas, descàrrega dels Continguts i/o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas, amb fins estrictament personals i no comercials.

Presencia de “cookies”

Aquesta web utilitza “cookies” quan un usuari navega per la web. Les “cookies” son uns petits fitxers de dades que el servidor d’Internet remet al navegador i que li son retornats posteriorment a cada nova petició. Aquests fitxers s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i permeten al sistema, recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. Les “cookies” d’aquesta web no son invasives ni nocives, i no contenen dades de caràcter personal. En tot cas, pot desactivar la utilització de “cookies” seguint les instruccions del seu navegador. AIN es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:

Prohibicions

Queda expressament prohibit:

 1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits al present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic d’AIN.
 2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertinents a l’entitat o a tercers, sense que l’Usuari hagi obtingut prèviament de les seves titularitats l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
 3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, sempre que no es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o que resulti legalment permès.
 4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin perjudicar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o de equips informàtics (hardware i software) d’AIN o de tercers o que puguin fer malbé els documents electrònics i arxius emmagatzemats a aquests equips informàtics.
 5. L’obtenció o inclús l’intent d’obtenció dels continguts, emprant medis o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició en aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet en aquest efecte sempre que no generin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels continguts.

Legislació

El present Avís Legal està regit en tots i cada un dels seus extrems per la Llei Espanyola. Per tota qüestió litigiosa relacionada amb el lloc web serà aplicada la legislació espanyola, sent competents per a tal fi els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Esta entrada también está disponible en: Spanish English