Treballant fora de l’oficina: el teletreball i els espais de coworking

  |   Blog

El teletreball no és un concepte unívoc, sinó que pot adoptar formes molt diferents en funció de la manera en què s’exerceix, dels seus objectius o de la seva periodicitat. De la mateixa manera, hi ha formes diferents de gestionar la situació d’aquells treballadors que, pel motiu que sigui, no desenvolupen la seva activitat a les oficines centrals de forma temporal o permanent.

Què és el teletreball?

Per norma general, se sol identificar el teletreball amb la feina a casa. Efectivament, aquesta és una de les modalitats del teletreball que pot donar-se, per exemple, en professionals per compte d’altri, que de forma total, periòdica o esporàdica exerceixen la seva activitat des del seu domicili.

Despacho exterior

Els motius poden ser molt diversos. El teletreball pot entendre’s com una millora laboral per al treballador, que obté major flexibilitat horària o evita, així, grans desplaçaments. També pot exercir-se de forma temporal quan, per exemple, sigui necessari que un treballador es concentri en una única tasca amb màxima concentració i sense interrupcions.

En la majoria d’aquests casos, es requereix que la persona treballadora pugui cobrir en el seu domicili les necessitats tècniques que li permetin treballar amb les condicions mínimes exigibles. Haurà de tenir, almenys, equips informàtics, connexió a internet, telefonia, etc. En definitiva, els recursos que habitualment trobaria a l’oficina.

No obstant això, teletreballar no és en absolut sinònim de treballar a casa. El Servei d’Ocupació de Catalunya distingeix fins a 6 formes diferents de teletreball, d’entre les quals destaquen el teletreball itinerant i el teletreball en oficines a distància.

Pel que fa al teletreball itinerant, es defineix com el d’aquells treballadors que no disposen d’una oficina física, sinó que el seu treball és independent de la seva ubicació física, ja sigui perquè la feina l’obliga a traslladar-se contínuament o bé perquè simplement no necessita cap ubicació concreta.

Per la seva banda, el teletreball en oficines a distància es refereix a l’activitat de persones o equips que es desenvolupa en oficines diferents del seu centre de treball habitual.

En un sentit ampli, tal com ho defineix l’Acord Marc Europeu sobre Teletreball, el teletreball consisteix en “una forma d’organització i/o de realització del treball, utilitzant les tecnologies de la informació en el marc d’un contracte o d’una relació de treball, en la qual un treball que podria ser realitzat igualment en els locals de l’empresa s’efectua fora d’aquests locals de forma regular”.

Coworking i teletreball

Encara que podem trobar diferents definicions del teletreball, un element clau en totes elles és, sens dubte, la intervenció de les tecnologies que fan possible el desenvolupament de les tasques des de fora del centre de treball.

Despacho exterior

Cada vegada són necessaris majors i millors recursos en aquest sentit. Els treballadors situats fora de les oficines centrals necessitaran no solament accedir a la informació de l’empresa sinó celebrar videoconferències i garantir que podrà comunicar-se en qualsevol moment per qualsevol de les vies que siguin habituals en la seva empresa.

Per això, una opció òptima per gestionar adequadament el treball sense una ubicació física concreta és optar pels serveis d’un centre de negocis, que inclouen els recursos tecnològics d’una oficina convencional, però amb més flexibilitat i sense els costos i compromisos de les opcions més tradicionals.

Per aquest motiu moltes empreses o professionals itinerants prefereixin optar per instal·lar-se temporalment o de forma estable en centres de negocis o espais de coworking que els assegurin condicions adequades de treball, accés a tecnologia d’última generació i serveis complementaris com recepció, gestió de trucades, paqueteria, etc.

Es tracta d’una opció a mig camí entre la visió més restringida del teletreball i l’oficina tradicional. Treballar en un centre de negocis aporta, a més de les condicions d’una oficina totalment funcional, l’avantatge de poder compartir espais comuns amb altres professionals, generant-se sinèrgies i ampliant les xarxes de contactes.

Tant és així que empreses com ara Microsoft tenen al voltant del 5% de la plantilla en centres de coworking. A Espanya, aquests espais s’han posat al capdavant de la contractació d’oficines a 2018 a Barcelona i Madrid, segons dades de Cushman&Wakefield.

A més de suposar un estalvi en termes econòmics, aquests espais estimulen la creativitat sobretot pel fet que fomenten la interacció entre professionals de diferents camps i permeten que els professionals treballin amb les millors condicions tant logístiques com tecnològiques i de serveis complementaris.

Esta entrada también está disponible en: Spanish