Workspaces i qualitat: certificacions de qualitat per a espais de treball

  |   Blog

AIN Business Center està catalogat com un centre de negocis 5 estrelles, per Proworkspaces i l’auditora Tüv Rheinland, gràcies a la qualitat dels seus espais, serveis i tecnologia.

Què és un certificat de qualitat?

Sigui quin sigui el seu àmbit d’aplicació, les certificacions de qualitat serveixen per distingir aquells productes o serveis que compleixen una sèrie d’estàndards prèviament definits, la qual cosa garanteix la seva qualitat i professionalitat.

Obtenir determinades certificacions suposa que l’empresa rep el reconeixement d’una organització externa que avala la seva forma de treballar i que, per tant, ofereix un plus de confiança als seus potencials clients.

Les certificacions s’aconsegueixen a través d’una auditoria, en la qual l’organització externa comprova si l’empresa està complint els estàndards establerts i en quina mesura ho fa. S’identifica, a més, si en algun aspecte, es produeix una desviació respecte a la norma o algun aspecte que l’empresa hauria de corregir.

L’habitual és que l’empresa estudiï els estàndards i iniciï un procés d’adaptació als mateixos. Un cop fet, se sol començar per passar una auditoria interna que permeti detectar possibles errors abans d’afrontar a l’auditoria externa de l’organització certificadora..

Certificacions de qualitat per a espais de treball

Els espais de treball o workspaces també poden ser auditats per comprovar si compleixen estàndards de qualitat determinats.

L’associació d’operadors d’espais de treball flexibles Proworkspaces impulsa la “Certificació i Categorització dels espais de treball flexibles“, una certificació que té per objectiu d’identificar els espais de treball professionals, i distingir-los d’altres opcions amb més limitacions.

A més de comprovar el compliment d’estàndards de qualitat, la certificació de Proworkspaces permet classificar els espais auditats en estrelles, com els hotels.

Per fer-ho, s’analitzen diferents aspectes que tenen a veure tant amb l’espai pròpiament dit com amb els serveis i aspectes tecnològics vinculats al espai de treball.

Per garantir la màxima transparència i imparcialitat, Proworkspaces compta amb Tüv Rheinland, com auditora independent.

AIN Business Center ha obtingut la certificació dels espais de treball flexibles, amb la qualificació 5 estrelles per AIN Business Center Diagonal i 4 estrelles superior per AIN Business Center Passeig de Gràcia.

 

Esta entrada también está disponible en: Spanish